Renderitzat 3D

Render 3D

El renderitzat 3D és una imatge elaborada per ordinador que segueix el modelatge tridimensional basat en dades del projecte; el model geomètric realitzat és revestit amb imatges (textures) i colors totalment iguals als materials reals i després és il·luminat amb fonts lluminoses que reprodueixen els llums naturals o artificials.

Aquest servei està inclòs per als projectes d’interiorisme, creació d’espais i reformes integrals que desenvolupem al nostre estudi, com per projectes aliens que requereixin simular qualsevol disseny de manera realista i detallada.

Render 3D
Render 3D cuina